Om

Bandeklubbens vedtægter

Formål
Formålet med klubben er at få udbredt og udviklet de bedste bandeord, og at komme skolelærere og andre tåber, der forsøger at bekæmpe bandeordene, til livs.

Det er Bandeklubbens formål at støtte og opfordre til leg med sproget.

Alle aldersgrupper er velkomne i klubben – især børn og barnlige sjæle.

Bandeord er leg med sproget. Det er udforskning af rim og ordlege. Det er sjovt, frækt, meningsunderstregende og provokerende. Bandeord skal ikke forbydes for børn, men skal bruges i rette sammenhæng, og formålet er også at lære at identificere disse sammenhænge.

Klubbens bestyrelse
Klubbens bestyrelse består af formanden Chef-bander Wilhelm, hans bandende sekretær Mette, Minister for bandeordsveteranerne Peter, Lynbander Anders og IT-chefbander Lone.

Ansøg om optagelse
For at søge optagelse i klubben skal man maile en liste på 20 selvopfundne bandeord. For at modtage optagelse skal bandeordene falde i Chefbanderens smag.

Kontingent
Årligt kontingent for medlemsskab er for

  • Børn og unge (under 18 år) – dkr. 20,-
  • Voksne – dkr. 40,-

Klubbens kasserer er Chefbanderen. Gebyr opkræves først efter godkendelse af indsendte bandeord. Gebyret er gældende for hele indeværende år uanset indmeldelsesdato.

Udmeldelse
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til Chefbanderen.
Der tilbagebetales ikke kontingent.
Udmeldelse kan ske med dags varsel.

Vigtigt
Det er ikke i Bandeklubbens interesse at støtte, opfinde eller udbrede ord, der alene har til formål at støde individer eller grupper.

Såfremt en ansøgers ord overskrider disse grænser vil vedkommende ikke blive optaget.

Bandeklubben kan til enhver tid ekskludere medlemmer, hvis adfærd bliver ubehagelig eller stødende udover de grænser, som Bandeklubben accepterer.

Bandeklubben kan til enhver tid fjerne kommentarer på Bandeklubbens blog, som er af overskridende karaktér.

Ingen andre end Bandeklubbens bestyrelse kan udtale sig officielt på vegne af Bandeklubben.

Brugen af hjemmesiden
Bandeklubben fraskriver sig ethvert ansvar for skader, herunder også skader på programmer samt hardware som følge af virusinfektion, der opstår direkte eller indirekte ved brug af denne hjemmeside eller Bandeklubbens blog. Brug af Bandeklubbens hjemmeside og blog sker på brugerens eget ansvar, og Bandeklubben kan ikke gøres ansvarlig for dette.

Ved spørgsmål til ovenstående kontakt venligst webmaster

Skriv en kommentar